Uvjeti korištenja stranica www.azrri.hr

Ovdje definirani Uvjeti korištenja odnose se na korištenje stranica www.azrri.hr svih ponuđenih sadržaja, usluga i servisa putem njih.
Stranice azrri.hr koje se nalaze na domeni www.dovai.eu su u vlasništvu trgovačkog društva AZRRI d.o.o. Pazin. Korištenjem stranica azrri.hr i svih pridruženih stranica, usluga i servisa vezanih uz njih smatra se da ste u svakom trenutku upoznati sa ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, molimo Vas da ne pristupate stranicama azrri.hr i ne koristite njihove sadržaje i usluge.
Sadržaji na stranicam aazrri.hr:
 • postoje isključivo u svrhu informiranja i prodaje te ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno,
 • objavljeni su u dobroj namjeri te se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.
Stranice azrri.hr omogućuju kupnju menu-a u sklopu Dana otvorenih vrata agroturizama Istre.
Vlasnik stranica azrri.hr:
 • ulaže maksimalne napore u održavanju sadržaja na stranicama ažurnim i točnim,
 • ne jamči stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama te za postojeće kategorije proizvoda ne jamči da sadržavaju sve proizvode kao i to da će svi proizvodi biti ispravno kategorizirani,
 • ne jamči da će stranice azrri.hr biti stalno dostupne, da će funkcionirati cijelo vrijeme nesmetano i bez pogrešaka,
 • zadržava pravo objavljivanja dijela ili kompletnog sadržaja stranica azrri.hr na drugim (pod)domenama,
 • nije odgovoran za sadržaj Internet stranica čije linkove stranice azrri.hr sadrži.
Smatrate li da se na stranicama azrri.hr nalazi sadržaj koji je na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava pozivamo Vas da nam se obratite. Ukoliko se Vaša sumnja pokaže opravdanom materijali će biti uklonjeni.
Korištenje stranica azrri.hr
Korištenje sadržaja stranica azrri.hr dopušteno je samo u osobne svrhe. Korištenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog dopuštenja vlasnika stranica.
Svako korištenje stranica azrri.hr koje se ne smatra kao normalno korištenje je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za kazneni progon. Normalno korištenje se smatra korištenje stranica bez programskih uređaja (poput automatiziranog skidanja podataka sa stranica i slično) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu.
Vlasnik stranica azrri.hr zadržava pravo spriječiti ili ograničiti pristup stranicama azrri.hr te poduzeti druge radnje za zaštitu svojih interesa korisnicima i/ili onim IP adresama s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja, pozitivnim propisima ili moralu društva, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
Posebno je zabranjeno:
 • stjecanje bitnih dijelova (kvalitetno i/ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rješenjima,
 • podatke i informacije sa stranica prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka,
 • korištenje baze podataka suprotno od normalnog korištenja ili na način koji može utjecati na interese stranica azrri.hr i/ili vlasnika istih (npr. sustavno i stalno korištenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
 • objava u bilo kojem obliku nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno da se objava dozvoljava,
 • kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog izričitog odobrenja vlasnika stranica azrri.hr je strogo zabranjeno,
 • uklanjanje reference.
Također, nije dopušteno:
 • korištenje sadržaja stranica azrri.hr na načine koji mogu uzrokovati štetu samim stranicamaazrri.hr, vlasniku istih, ostalim korisnicima ili bilo kojoj trećoj osobi,
 • objavljivati sadržaje kojima se vrši povreda tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva,
 • objavljivanje i/ili razmjena sadržaja koji nisu u skladu s važećim hrvatskim propisima i zakonima, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju po bilo kojoj osnovi,
 • objavljivati podatke kojima se neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili pravo na osobnost trećih osoba, korisnika a osobito djece,
 • lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu vlasnika stranica azrri.hr, ostalih korisnika ili trećih osoba,
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranica drugim korisnicima,
 • svjesno objavljivanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji sadrže viruse i bilo kakve programe koji za posljedicu mogu imati ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili računalne i druge opreme,
 • neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka ostalih korisnika stranica www.azrri.hr.
Korisnik je odgovoran za svu štetu koju bi mogle pretrpjeti stranice www.azrri.hr i/ili vlasnik istih zbog nepoštivanja navedenih uvjeta i ograničenja.
Dođe li do nepoštivanja odredbi i pravila iz ovih Uvjeta korištenja od strane korisnika ili trećih osoba, isti će snositi odgovarajuće zakonske posljedice te odgovarati za bilo koju nedopuštenim aktivnostima izazvanu štetu.
 
Korisnička prava i obveze
Pristup stranicama azrri.hr je slobodan i registracija nije nužna. Registracijom na stranicama azrri.hr dobivate podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku koju ste dužni čuvati, te ste u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Vlasnik stranica azrri.hr jamči da će informacije koje pružite prilikom registracije koristiti isključivo za vlastite potrebe i da ih neće prosljeđivati trećim osobama, bez izričitog Vašeg pristanka. Vlasnik stranica azrri.hr ne preuzima odgovornost za štetu koja Vama, ostalim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije i bilo kakve zlouporabe podataka dostupnih na korisničkom računu. Vlasnik stranica azrri.hr ne dopušta korištenje vulgarnih i uvredljivih korisničkih imena te zadržava pravo brisanja takvih korisničkih računa bez ikakve prethodne obavijesti. Završetkom registracije prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane koristeći stranice azrri.hr
Osim kada je drukčije na stranicama azrri.hr istaknuto svi sadržaji koje objavljujete na njima (poput ocjena, recenzija/komentara proizvoda i trgovina i slično) smatraju se vlasništvom stranicaazrri.hr. Vlasnik stranica azrri.hr zadržava pravo objaviti Vaše sadržaje bez Vaše prethodne suglasnosti na bilo kojem mjestu na stranicama te koristiti iste u promotivne svrhe bez obzira na medij u cijelosti, prerađeno ili djelomično. Suglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite vlasnik stranica azrri.hr ima pravo mijenjati, dopunjavati, prilagođavati ili brisati bez ikakvog prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Objavljivanjem sadržaja svjesni ste da će oni biti dostupni ostalim korisnicima i trećim osobama. Vlasnik stranica azrri.hr niti u jednom trenutku ne odgovara za neautorizirana korištenja Vaših sadržaja od strane drugih korisnika i trećih osoba.
Objavljivanjem sadržaja na azrri.hr stranicama Vi jamčite:
 • da je sav sadržaj istinit, potpun i točan,
 • objavljen u dobroj namjeri,
 • da ste autor tih sadržaja, nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad istima te da ista prava nisu ograničena u korist trećih osoba,
 • da pojavljivanje Vašeg sadržaja u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava ostalih korisnika i/ili trećih osoba, osobito autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja prihvaćate i odgovornost odnosno suglasni ste da ćete preuzeti na sebe sve zahtjeve postavljene prema vlasniku stranica azrri.hr proizašle iz Vaših povreda gore navedenih jamstava te nadoknaditi svu štetu i nastale troškove vlasniku stranica azrri.hr, ostalim korisnicima i trećim osobama.
Ovisno o težini i učestalosti povrede ovih Uvjeta korištenja od strane korisnika, vlasnik stranica azrri.hr zadržava pravo i na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika.
Elektronska komunikacija
Kada posjetite stranice azrri.hr ili pošaljete elektronsku poštu (e-mail) vlasniku stranica, s njim komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s vlasnikom stranica azrri.hr. Vlasnik stranica azrri.hr s Vama komunicira putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama azrri.hr. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih se obavlja međusobna komunikacija. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, lažno predstavljanje kao druga osoba i/ili organizacija ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.
Ograničenje odgovornosti
VLASNIK STRANICA AZRRI.HR NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA SA ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE STRANICA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI TEMELJENO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NAŠOJ OBAVIJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, VLASNIK STRANICA AZRRI.HR SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VLASNIKA STRANICA AZRRI.HR NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA STRANICA AZRRI.HR.
Izmjene Uvjeta korištenja
Vlasnik stranica azrri.hr zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.