Kontakt organizatora

AZRRI d.o.o. Pazin
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52000 Pazin, Hrvatska

Registrirana kod Trgovačkog suda u rijeci
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt- 03/60-2, MBS: 040179222 dana 13.01.2003.
Porezni broj: 1689436
E-mail:info(at)azrri.hr