11. DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

11. DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

11. DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

11. DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

11. DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

DANI OTVORENIH VRATA
AGROTURIZAMA ISTRE

Kontakt organizatora

AZRRI d.o.o. Pazin
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52000 Pazin, Hrvatska

Registrirana kod Trgovačkog suda u rijeci
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt- 03/60-2, MBS: 040179222 dana 13.01.2003.
Porezni broj: 1689436
E-mail:info(at)azrri.hr