Vaši komentari

Komentirati mogu samo gosti koji su iskoristili meni uplaćen preko on line aplikacije.
  • Bili smo u agroturizmu u Dušanima. Prijem gostiju, kvaliteta hrane, količina hrane (dobili smo i repete), ambijent, ljubaznost domačina - sve za 5+.